Kättbosjön

Sjö utmed väg E45 inplanterad öring men även ett naturbestånd av öring.
Kättbosjön är även känt för sina stora abborrar så stanna till o prova lyckan.
Fiskart: inplanterad öring även naturbestånd av öring
Info:
Information från Wikipedia

Kättbosjön är en sjö i Mora kommun i Dalarna och ingår i Dalälvens huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 7,87 kvadratkilometer och ligger 278,1 meter över havet.

Sjön har ett kort utlopp till sjöarna Kvåden och Örklingen till Vanån. Vid Kättbosjön ligger byn Kättbo.