siknaskyrka1Siknäs ligger mitt emot byn Gävunda vid Gävundasjön och intill riksväg 26. Här finns bygdens kyrka, före detta skola som numera är ett vandrarhem, äldreboende, hantverk och den vackra Korsnäsgården.
Vid Siktjärn finns det en trevlig rastplats med badmöjligheter. Camping och husvagnsplats för är tillåten ett par dygn

Siknäs Kyrka
Siknäs kyrka ligger på en vacker udde invid Vanåns strand. Den invigdes 30 juli 1939. Den var mycket efterlängtad i bygden och hade föregåtts av många turer och åtskilliga uppoffringar sedan förslaget att bygga kyrkan väcktes 1918. Kyrkgården invigdes redan 1911 och klockstapeln 1925. Klockan skänktes då av Gävunda-Landbobyns kyrkliga syförening och Söromsjöns skifteslag. Den är gjuten av K.G.Bergholts & Co i Stockholm.

Korsnäsgården
Korsnäsgården är vackert belägen mellan Vanån och Siktjärn och helt nära brofästet. Korsnäsgården byggdes 1857 såsom timmerdrivningsstation. På gården har bl a Gustaf Schröder och Kerstin Thorborg bott. Gustaf Schröder var bruksbokshållare och timmeruppköpare. Han bosatte sig på Korsnäsgården 1863 och var då skogsförvaltare åt Korsnäs fram till 1881. Schröder var mest känd som jägare och författare.
Kerstin Thorborg föddes i Korsnäsgården 1896. Hon var dotter till kronolänsman Viktor och Hildur Thorborg. Hildur Thorborg lekte som barn på herrgården på Johannisholm där fadern var bruksförvaltare. Kerstin Thorborgs röstresurser upptäcktes tidigt. 1922 började hon på operaskolan och därmed tog hon sina första steg mot karriären till världens operametropoler. Kerstin Thorborg var samtida med Jussi Björling och sjöng under 13 säsonger vid Metropolitan i New York fram till 1950. Kerstin Thorborg levde från 1952 på björkhagen i Hedemora och avled på falu lasarett 1970. Till hennes minne arrangerades den 21 maj år 2000 en konsert i Siknäs Kyrka med flera kända operasångare. Det var på kulturjornalisten Seth Karlssons initiativ som Söromsjöbygdens bygemenskap genomförde en Thorborgfestival i samarbete med Dalarnas Museum och Kerstin Thorborgs stiftelse.

Siktjärns rastplats
Mitt emot Korsnäsgården på andra sidan riksvägen finns en omtyckt rastplats med badmöjlighet.
Det är också tillåtet att campa kortare tid 1-2 dygn.

2Siknäs skola
Siknäs skola byggdes 1922 och är idag den enda skolan i Söromsjöbygden. Elevantalet har genom åren varierat mellan 8 och 38 elever och periodvis har bygden fått kämpa hårt för att få behålla skolan. Förutom grundskola mellan årskurs 1 – 6 bedriv även förskoleklass och fritids.
Kommunen har tagit beslut i samband med berörda föräldrar att skolundervisningen skall upphöra fr. o.m. höstterminen år 2006.

Numera ägs skolan av Siknäs fyrklöver EKONOMISK FÖRENING som bedrivs som ett vandrarhem.

 

3Gullogården
Gullogården, belägen intill skolan och mittemot korsnäsgården är bygdens mycket trivsamma äldreboende. Det byggdes på 1980-talet och drivs av ett personalkoperativ. Gullogården har blivit mycket uppskattad och uppmärksammad och har ofta grupper på studiebesök.