asen1Kättboåsens fäbodar tillhör byn Kättbo. Den ligger 2 km väster om Johannisholm efter E45.
Fäboden är indelad i tre bebyggelseklasar med olika benämningar. ”Bolet” söder om E45, ”Larsheden” på andra sidan
samma väg och ”Opp i byn” eller ”Överåsen” längst upp i norr.
Som mest fanns här ca 30 gårdar och 90 kor. Idag finns ca 15 gårdar kvar. Äldre omålade timmerhus blandat med en del
nyare. De äldsta husen är från 1600-talet.

 

 

asen2År 1961 användes Kättboåsen som fäbodställe i obruten drift för sista gången. Efter ett uppehåll på 19 år
betas
sedan 1980 åter kreatur på fäboden. 10 tal nötkreatur, ca 40 får och getter samt grisar och en del mindre djur.
Mjölken tas om hand och förädlas till produkter som smör, ost och filmjölk. Höet hässjas enligt äldre traditioner
och förvaras i många små lador. Slåttermarkerna är inhägnade och djuren betar fritt utanför.
Den numera högtrafikerade vägen är ett farligt hinder för djuren på sitt sökande efter bete.
Varningsskyltar finns uppsatta så att trafikanterna ska bli uppmärksamma.

 

asen3 I Bolet finns idag en liten bofast befolkning. Överåsen består mer av ursprunglig bebyggelse och där bedrivs
också fäbodbruket sommartid.

 

 

 
asen4Turistverksamhet drivs i mindre skala och några dagar varje sommar anordnas fäboddagar med kafe och försäljning
av produkter.
För datum se Siljan Nu. Eller ring fam. Smedberg 070 2094986