244195_214929771862023_6659251_oKättbo är byn som är belägen utmed en del av Kättbosjöns stränder består av en norra och södra del sammanbundna med en landsvägsbank.
Kättbo är en by i Venjans församling, Mora kommun bestående av två delar skilda åt av ett sund i Kättbosjön.
Södra Kättbo är en småort med 77 invånare år 2005. I Södra Kättbo finns Kättbo kapell och en ishockeybana.
Norra Kättbo ligger norr om Kättbosjön och förbinds med södra delen av byn med en cirka 160 meter lång bro. Här finns bygdegården. Genom Norra Kättbo passerar också väg E45.

 

 

332100_10150424700563740_473405731_o(1)

Tidigare fanns en vacker båg bro över sundet som var byggd 1910. Den raserades vid en olyckshändelse 1987

Byn var tidigt befolkad vilket till viss del kan bero på att ”vägförbindelse” fanns mellan västra och östra Dalarna redan på 1440 talet och den passerade Kättbo. En vinterväg mellan Siljan och Kättbosjön som kallades Havsgatan finns dokumenterad från denna tid och bekräftar Kättbos tidiga roll som genomfartsled.

 

 

337978_10150424699128740_513216998_oBärgning av fordon och den raserade bron i febr.månad 1985

 

 

 

 

 

 

kapelletsommar1

Kättbo Kapell
Högst i byn på en kulle i Södra Kättbo ligger kapellet med en hänförande milsvid utsikt över Kättbosjön i förgrunden och en storslagen omgivning bortom vilken Transtrandsfjällen vid klar sikt avtecknar sig i nordväst. Kättbo kapell ägs av byborna och är hela Söromsjöbygdens midsommarkyrka. På midsommardagen är högmässorna i Siknäs och Venjans kyrkor samman lysta till Kättbo av tradition. Tradition är det också med Gökottegudstjänst i kapellet varje Kristi Himmelfärdsdag liksom Musik i sommarkväll på tisdagar under under högsommaren. Vid klart väder kan man från kapellbacken njuta av solens uppgång över skogen och bergen i öster och kvällstid när solen speglar sig i Kättbosjöns klara vatten samtidigt som den sakta sänker sig bakom skogen skogen i väster. Kapellet används ofta vid bröllop och barndop.

 

336828_2794818915200_1232490283_o

Bygget av Kättbo kapell
 Uppfört av byborna 1805 på egen bekostnad. Användes sporadiskt och mot 1800 talets slut inte alls. Åren 1918 19 företogs en genomgripande ombyggnad. Gamla vapenhuset med sidorum ombyggt till kor, flankerat av två mindre utrymmen. I gamla korgaveln togs ny ingång upp, framför vilken ett vapenhus byggdes. Regelbundna gudstjänster till 1939, därefter enbart sommartid.

 

 

 

Stenen vid kapelletVid kapellet har byborna rest en minnes sten över skidrännarna Lars och Engelbrekt med inskriften:

TILL HÅGKOMST AV SKIDRÄNNARNA LARS OCH ENGELBRECKT FRÅN KETTILBO TILL DERAS BEHJÄRTADE FOSTERLÄNSKA GÄRNING NYÅRSTID 1520 RESTE KÄTTBO BYAMÄN STENEN 1934

Kättbo klockspel är uppförd 1982 och klockan är gjuten vid Morells metallgjuteri i Östnor 1980.

 

 

 

 

 

bystugan1Bystugan
Bystugan med sitt vackra läge och utsikt över sjön mot Gammelsundet Bästenberget och Kapellet invigdes midsommarafton 1994. Den gamla bystugan i dagligt tal kallad föreningslokalen totalförstördes vid en nattlig brand 27 dec.1992. Bystugan används flitigt både till vardagsaktiviteter och fest. På var sin sida om bystugan ligger ligger Kyrkbåten och och Danskladan.

 

 

kattbo_kyrkbåt_2Kättbos Kyrkbåt
Kättbos Kyrkbåt är en fjortonåring(sju årpar) som bygdes 1847 på Sollerön. Kättbo hade liksom övriga byar i Söromsjöfjärdingen sin kyrkbåt förvarad i ett båthus vid Johannisholm intill Venjanssjöns södra strand, innan Kättbo jordägare beslutade att bygga en ny båtplats intill bystugan i Kättbo och flytta hem denna kulturskatt för att göra den mer tillgänglig.

I kyrkbåten hade de olika gårdarna sitt eget ”båtrum”, och vid några av årtullarna finns familjernas bomärken kvar. När Söromsjöbygden 1939 fick en egen kyrka i Siknäs användes kyrkbåten inte längre för kyrkfärder till moderkyrkan i Venjan. Kyrkbåten har efter flytten till byn använts vid bröllop och fört bröllopsföljen mellan Kättbo kapell och bystugan. Roddare vid dessa tillfällen har varit medlemmar i IFK Kättbo.Vid den nya kyrkbåtsplatsen finns en informationstavla med kyrkbåtens historia. Informationen om kyrkbåten finns även vid det gamla båthuset som nu står ensamt kvar på kyrkbåtsplatsen vid Johannisholm.

 

kattbo_dansladaDanskladan
Danskladan som ursprungligen fanns på södra sidan av byn är enligt sägen en av de lador som danskarna högg sönder takåsen på för att göra plats för både sitt manskap och sina hästar. Ladan är troligen ombygd 1692. Timret i ladan är förmodlingen från 1300-talet enligt en utförd åldersbestämning. Tidigareägare till ladan skänkte den till byn 1972 varefter den sattes upp vid bystugan.

 

 

 

midsommar firarMidsommarfirandet
I Kättbo firas midsommar i dagarna tre. Kvällen före midsommarafton samlas byborna på kapellbacken för att binda girlang och kransar till midsommarstången. På midsommarafton bärs så girlangen och kransarna från kapellet till bystugan för att klä midsommarstången. Främst går spelmännen. Efter musiker och bärare följer ett traktortåg där barnen får åka med i de lövade vagnarna till majstångsresningen, dansen och lekarna. Efter de gemensamma lekarna sjunger alla barn, idas sommarvisa, och sedan har det blivit tradition att byns barn och ungdomar bjuder på en dansuppvisning. Tradition har det också blivit med små individuella tävlingar innan IFK Kättbo bjuder alla barn på saft och bullar. Midsommarfestligheterna i Kättbo är mycket uppskattade och välbesökta. Det är IFK Kättbo som arrangerar midsommarfestligheterna och den tipspromenad som anordnas på midsommardagen med start och mål vid bystugan.

scooterSkoterleden
I Kättbo har bildats en skotersektion. Den ingår i ovansiljans skoterklubb och IFK Kättbo. Skoterleden är GPS märkt och inlagd på en skoterkarta. Kartan kan köpas på Johannisholms värdshus och södra Venjans livs i Gävunda. Leden är 52 km av varierande natur. Den utgår ifrån södra Kättbo och ansluter efter 4 km till den nedlagda inlandsbanan Mora-Kristinehamn och passerar nästan alla byarna i bygden. Vid brintbodarna går den över Finnbodarna upp mot byarnas besparingsskogar.
Leden går genom skogsmark, översjöar och i höglänt terräng med stora vita vidder och milsvidd utsikt. Leden har även förbindelse med Mora och Vansbro samt Malung över Venjan.

 

skridskoKättbosjön som skridsko sjö
Kättbosjön beskrivs som en trevlig och spännande sjö av långfärdsåkande skridsko entusiaster. Sjön som har många vikar och holmar är högt belägen och brukar frysa till tidigt. Tillgängligheten är stor eftersom E 45 löper efter sjöns norra sida mellan Råbäcken i norr och Sjöändan i väster. Tillgängligheten är också stor ifrån vägen genom byn.
Avstånd
Största öst-västliga mått: 4,5 km
Största nord-sydliga mått: 4,5 km
Från Råbäcken till Sjöändan: 5 km
Kättbojön runt: 24 km
Klicka här För dagsfärsk information

 

kraftDet är nu officiellt att Kättbo producerar el igen vattenkraftverket som ligger i utloppet av Kättbosjön invigdes lördagen 2009-07-18.

Redan år 1918 byggdes ett vattenkraftverk vid Kättbosjön. Men efter två bränder lades produktionen ner 1965. Nu, 44 år senare, är Kättbosjön alltså åter en energikälla. Bakom satsningen ligger Kättbo besparingsskog där Erik Sjöberg är ordförande.I princip alla i byn är väldigt positiva till det här. Även om det är ett litet vattenkraftverk är det en stor sak för oss, säger Erik Sjöberg.
Omsättningen beräknas bli 700 000 kWh om året vilket motsvarar driften av ungefär 30 villor.