gavuvy1I skattelängden 1539 framgår att det i Gävunda fanns 2 husbönder och i bya- och gårdalängd” från 1621 fanns 5 gårdar. Byn bestod inledningsvis av två byar, södra och norra eller Gävunda och Norribyn.

Den första mer fasta bebyggelsen torde ha skett i nuvarande Norribyn och Gubbås samt i Hållbodarna, östra delen av byn.
Gävunda har har namn av en av Vanån bildad sjö, nu den s k Gävundasjön.
Denna har en gång hetat Giaevande. Sjönamnet betyder ”den fiskrika”. Gävunda på den östra sidan av Gävundasjön har förbindelse med Siknäs på den västra sidan via en bågbro som öppnades förför trafik 1920. Vid Gävundasjön byggdes under 1910 talet Gävunda ångsåg. Virket ifrån sågen lastades mestadels på järnvägsvagnar men även lastbil förekom.
Vintertid dras flera fina skidspår. Dessa utgår från slaktladan /sågen. Dras efter skogsvägarna söder om byn.
Gävunda har haft både skola, post affärer och järnvägsstation. En läskedrycksfabrik ´”Mineralvatten- och läskedrycksfabriken” fanns här också på 1920 talet. Den apparat som användes vid tillverkningen finns numera i hembygdsgården i Landbobyn.
Här har också funnits båtbyggeri.

Gävunda station och postkontor
Gävunda station öppnades 1 November 1891 när järnvägen Mora-Persberg invigdes och samma dag inrättades också poststationen i stationshuset. I och med järnvägens tillkomst genererades snabbt en befolkningstillväxt i Söromsjöbygden.
De flesta postkontor var öppna såväl Söndag som vardag ända fram till sommaren 1951, då öppethållande på Söndagar upphörde. Järnvägsstationen såväl som postkontoret lades ned den 1 September 1969. Stationshuset är numera i privat ägo.

gavuvy2Rastplats Gävunda
Mellan bron i Gävunda och den gamla järnvägsrälsen finns en nyligen anlagd rastplats i nära anslutning till lanthandeln.