Kom och njut av vacker fäbodmiljö, klappa
djuren och gå vår lilla naturstig. Låt dig väl
smaka av kaffet från elden med hembakat.
Fäbodprodukter säljes i mån av tillgång.
Hundar får ej medtagas.
Söndagar
fr.om. 21/6 t.om. 9/8 kl 11-17
Varmt välkomna!
Yvonne 073-572 42 92