Protokoll m.m.: Stämmoprotokoll.

Protokoll för Jordägarstämma 2023-06-04
Protokoll för Jordägarstämma 2022-12-04
 
Riktlinjer för valberedningen