12 juni 2018
Tyvärr har vi haft problem med att få fram maskiner. Entreprenörerna har haft fullt upp efter vintern.
Tyvärr ligger vi mitt i en upphandling som tyvärr fick avbrytas och tas om vilket även det gjort att vi tappat tid.
Det börjar ordna upp sig nu. Tyvärr ligger vi ca en månad efter tidsmässigt.

M.v.h.
Daniel Nylén