Jag undrar om du kan hjälpa oss med att hitta en person eller grupp i södra Venjan som skulle tycka det var trevligt att förse VenjansNytt med information om era aktiviteter/evenemang. VenjansNytt är en tidning som trycks för socken och vi är medvetna om att många uppfattar den som lite ”enkelriktad” och vi vill försöka ändra på detta. Dock har vi inte kännedom om det som händer i södra Venjan och behöver därför aktiv hjälp!
Nytt team på VenjansNytt = nytt tankesätt! Socknens historia är klart viktig men vi tror att ”färska” nyheter uppskattas lite extra och åt det hållet vill vi jobba. Givetvis ska det finnas rum för ”tillbakablickar”.

Vi är jätte tacksamma om du vid tillfälle kan ta upp ovan med de olika grupper/föreningar ni har i södra Venjan och återkomma till mig.

Fortsatt trevlig söndag önskar,
Janiccée
Svar kan göras till
venjansnytt@venjan.se